Із заочною формою навчання - страница 7


IV варіант


  1. Яка провідна ідея драми П. Кальдерона „Життя – це сон”?

а) людина має спрямувати свої зусилля на духовне самовдосконалення, а не

боротися з долею;

б) критика беззастережної віри людей в гороскопи;

в) проблема батьків і дітей;

г) роль Провидіння у визначення долі людини.

2. Які людські вади властиві Жур жену (Мольєр „Міщанин – шляхтич”):

а) жадібність, скупість;

б) марнославство, претензії на аристократизм;

в) лінощі, дармоїдство;

г) хитрість, крутійство, лукавство.

3. У якому образі трагедії Й. Гете „Фауст” утілено вищі духовні прагнення людини?

а) Фауста;

б) Мефістофеля;

в) Маргарити;

г) Вагнера.

4. „Німецьким Шекспіром” називають:

а) Гете;

б) Шиллера;

в) Ленуа;

г) Геснера.

5. Яка ознака романтизму є в „Кримських сонетах” А. Міцкевича?

а) образи природи Криму;

б) герой – „пілігрим”;

в) сонета форма циклу;

г) провідний настрій патріотизм.

6. Про яких персонажів ідеться в рядках:

Вони зійшлись. Тьма і промінь,

Пісні і проза, лід і пламінь,

Ховають більше схожих рис...

(О. Пушкін „Євгеній Онєгін”)

а) Онєгіна і Тетяну;

б) Ольгу і Тетяну;

в) Онєгіна і Ленського;

г) Ленського і Ольгу.

7. Перерахуйте тематику лірики М. Лермонтова______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Чи здатен Печорін на кохання?___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Як ставить М. Гоголь до героя повісті „Шинель” Акакія Акакійовича?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Напишіть міні роботу на одну з тем:

люстративні атеріали
Пушкін та Пущин в Михайлівському, 1875 р.
Ілюстрація до роману О.Пушкіна «Євгеній Онєгін».

^ МИСТЕЦТВО БАРОКО


Музей «Домик М. Лермонтова»

Ілюстрація до вірша

М. Лермонтова

«Смерть поета».

Акакий Акакиевич у Петровича.

Ілюстрація до повісті М.В. Гоголя «Шинель».


^ ВОРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ


З ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Адам Міцкевич


СПОГАД


Лауро! Чи тепер, мов сон, перед тобою

Найкращих наших літ зринає дивина,

Коли, закохані і юні, як весна,

Ми забували світ, затьмарений журбою?


Струмочок жебонить у лузі під вербою,

В жасминових кущах альтана потайна...

Там темрявою ніч ласкава й чарівна


Обкутувала нас, як ніжності габою.

А місяць осявав з блакитної путі

То білосніжну грудь, то персні золоті,

Тобі надаючи свого причарування.


Мруть очі ув очах, душа в душі щемить,

Стрічаються уста і горнуться в ту мить

Сльозина до сльози, зітхання до зітхання.


Переклад Дмитра Павличка


^ З НІМЕЦЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Генріх Гейне


***


На крилах пісні полину

З тобою в далину,

На Рангову долину,

В країну чарівну.


Сади червоноквітні

Там в місячнім світлі цвітуть,

Там лотоси привітні

Сестричку милу ждуть.


Фіалки леліють у дрожі

І тягнуться до зірок,

Нашіптують потай рожі

Своїх запашних казок.


Газелі розумні й милі

Повз них біжать до струмка,

А здалеку котить хвилі

Й шумить священна ріка.


Під пальмою на смерканні,

У тиші й самоті,

Ми питимем чари кохання

В солодкім забутті.


Переклад Миколи Лукаша


^ З РОСІЙЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Олександр Сергійович Пушкін


К***


Я помню чудное мгновенье.

Передо мной явилась ты,

Как мимолётное виденье,

Как гений чудной красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слёз, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолётное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьётся в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слёзы, и любовь.


Михайло Юрійович Лермонтов


^ СМЕРТЬ ПОЭТА


Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один, как прежде... и убит!

Убит!.. К чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь... он мучений

Последних вынести не мог:

Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок...


^ З АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ


Джордж Гордон Байрон


***


Хотів би жити знов у горах

Дитям безжурним, як колись,

Блукать між скель, в морях суворих

Між хвиль розбурханих нестись.

Моя ж душа, мов птах прип'ятий,

Що прагне скель і висоти,

Страждає в Англії пихатій,

В краю лукавства й німоти.

Дай утекти мені, талане,

На лоно урвищ і горбів,

Забудь всі титули й кайдани,

Лакуз вельможних і рабів.

Веди мене на хмурі скелі,

Де стогне грізний океан, —

Верни в дитинства дні веселі,

Дай серцю відпочить од ран.

Переклад Дмитра Паламарчука

І Т Е Р А Т У Р А


1. Басюк Ж. Боротьба добра і зла – рушійна сила розвитку світу ( за трагедією

Гете «Фауст») // Зарубіжна література. – 2001. - № 46. – с. 9-11.


2. Білоусова Н. Культура доби бароко // Зарубіжна література. – 2001. - № 25.

- с. 6.


3. Борецький М.І. Класицизм і його різновиди // ВЛ. – 1998. – № 12. – с. 3


4. Гресь Н.К. Гете і його трагедія «Фауст» // Зарубіжна література. – 2004. -

№ 8. – с. 30-31.


5. Захарченко Н. «Життя – це сон» П. Кальдерона – взірець барокової драми

// Зарубіжна література. – 2001. - № 42. – с. 27.


6. Шалагінов Б.Б. Жан Батист Мольєр. // всесвітня література та культура. -

2004. - № 2.- с. 23-27.


7. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини

ХІХ ст. Хрестоматія для 9 класу середніх загальноосвітніх закладів. – К.:

Вежа, 2001.


8. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до першої половини

ХІХ ст. Підручник для 9 класу середніх загальноосвітніх закладів. – К.:

Вежа, 2002.


9. Шиллер – «Немецкий Шекспир» // Зарубіжна література. – 2005. - № 39.-

с. 17.

ДЛЯ НОТАТОК
0478676452614479.html
0478711844262018.html
0478787164225802.html
0478978670502448.html
0479094472732634.html