Реєстр. № 154/30/09 - Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної...

^ Реєстр. № 154/30/09 1. Спосіб профілактики уратно-оксалатної кристалурії.

 2. Профілактика уратно-оксалатних розладів шляхом корекції рН сечі та вмісту сечової кислоти в крові та сечі, збільшення добового діурезу.

 3. У хворих з уратно-оксалатною кристалурією при концентрації у крові сечової кислоти ≤0,5 ммоль/л на фоні гіпопуринової дієти вводять антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С” у вигляді монотерапії – в дозі 2,2 мл внутрішньом’язово 1 раз на 3 дні, застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій; при концентрації у крові сечової кислоти >0,5 ммоль/л антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С” в дозі 2,2 мл призначають внутрішньом’язово 1 раз на 3 дні додатково до базисної медикаментозної терапії (алопуринол по 100 мг двічі на добу, блемарен у дозі 3-12 г тричі на день, Магнефар-В6 по 1 таблетці двічі на день), застосовуючи на курс 10-12 ін’єкцій. Всього на рік проводять 2-3 курси (залежно від виду кристалурії: при превалюванні уратної або змішаної кристалурії – 3 курси на рік, при оксалурії – 2 курси на рік).

 4. Антигомотоксичний препарат “Реструкта про ін’єкціоне С”; в комплексному лікуванні- базисні медикаментозні препарати (алопуринол, блемарен, Магнефар-В6) та додатково препарат “Реструкта про ін’єкціоне С”.

 5. Уратно-оксалатні кристалурії.

 6. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

 7. Нормалізація обміну сечової кислоти, імунокоригуючий, знеболюючий та діуретичний ефекти.

 8. У разі алергічних проявів – відмінити препарат.

 9. -.

 10. НДР “Психоневрологічні, гемодинамічні та інші порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу” 0102U000787, 2008-2009рр .

 11. Патент на корисну модель №31981; Опублік. 25.04.2008; "Промислова власність ". – 2008. – № 8 (книга 1). – С.5.25.

 12. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 01601, м. Київ, бул. Т.Шевченко,13, тел. (044) 234-60-63.

 13. Мойсеєнко В. О., Никула Т. Д., Рудюк Л. І.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 7 від 12.02. 2009 р.).

 15. Консультації розробників.


Реєстр. № 155/30/09


 1. Спосіб діагностики клінічних форм хронічної хвороби нирок

 2. Удосконалення діагностики перебігу хронічної хвороби нирок І стадії та моніторинг ефективності патогенетичної терапії

 3. Спосіб діагностики клінічних форм хронічного гломерулонефриту з достатньою функцією нирок, що включає визначення змін активності цитокінів, який відрізняється тим, що визначають активність цитокінів IL- 6 та IL-12 і при їх значеннях 19,4 ± 0,86 пг/мл та 22,13 ± 2,4 пг/мл відповідно діагностують латентну форму гломерулонефриту; при значеннях IL- 6 21,7 ± 1,8 пг/мл та IL- 12 24,38 ± 1,8 пг/мл - гематуричну; при значеннях IL- 6 23,6 ± 1,5 пг/мл та IL- 12 26,95 ± 1,04 пг/мл - гіпертонічну; при значеннях IL- 6 25,6 ±1,6 пг/мл та IL- 12 - 30,05 ± 2,5 пг/мл - нефротичну, а при значеннях IL- 6 18,2 ± 3,5 пг/мл та IL- 12 - 24,00 ± 1,5 пг/мл - змішану.

 4. Імуноферментний набір CytElise™ для визначення рівня IL- 6 та IL- 12.

 5. Хворі на хронічну хворобу нирок: гломерулонефрит.

 6. Відсутні.

 7. Шляхом ранньої діагностики особливостей перебігу хронічної хвороби нирок та підвищення ефективності лікування відбувається гальмування прогресування захворювання, зменшення ризику ускладнень серед даної категорії пацієнтів.

 8. Відсутні.

 9. Опис корисної моделі, статті в фахових журналах.

 10. НДР "Хронічна ниркова недостатність: предиктори прогресування та вторинна профілактика"; 0105U002757; 2005-2009.

 11. Патент на корисну модель № 21492 опуб. 15.03.2007р.Бюл.№3.

 12. Харківський національний медичний інститут м. Харків 61022, проспект Леніна 4 .

 13. Семидоцька Ж.Д., Шевченко О.Г., Оспанова Т.С., Більченко О.С., Авдеева О.В. (8057) 705-02-09.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06.2008р.).

 15. Консультації розробників.


Реєстр. № 156/30/09


 1. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму ІІІ ступеня тяжкості з урахуванням кислотно-лужного стану та кислотно-видільних функцій нирок.

 2. Удосконалення діагностики та лікування бронхіальної астми III ступеня тяжкості.

 3. Спосіб лікування хворих на бронхіальну астму III ступеня тяжкості, що включає призначення інгаляційних кортикостероїдів, бронходилятаційних та протизапальних препаратів, який відрізняється тим, що додатково одноразово призначають 4,2%-й розчин натрію гідрокарбонату «Сода-буфер» 250 мл внутрішньовенно крапельно.

 4. Газовий аналізатор фірми Вауег, комп'ютерний спірограф Microlab 330.

 5. Хворі на бронхіальну астму III ступеня тяжкості

 6. Відсутні.

 7. Шляхом ранньої діагностики особливостей перебігу БА середнього ступеня тяжкості, та підвищенням ефективності лікування відбувається гальмування прогресування захворювання, зменшення ризику ускладнень серед даної категорії пацієнтів.

 8. Відсутні.

 9. Опис корисної моделі, статті в фахових журналах.

 10. НДР "Хронічна ниркова недостатність: предиктори прогресування та вторинна профілактика" 0105U002757; 2005-2009.

 11. Патент на корисну модель № 33288, опуб. 10.06.2008,Бюл.№11.

 12. Харківський національний медичний університет м. Харків 61022, проспект Леніна 4 .

 13. Семидоцька Ж.Д., Єрьоменко Г.В., Бездітко Т.В., Чернякова І.А., Хіміч Т.Ю. (8057) 705-02-09.

 14. Вчена рада ХНМУ (протокол № 7 від 26.06 2008 p.).

 15. Консультації розробників.онкологія


Реєстр. № 157/30/09


 1. Підшкірна мастектомія з приводу раку молочної залози , як альтернатива секторальної резекції

 2. Підвищення радикалізму комбінованого лікування хворих на рак молочної залози у І-ІІ стадіях захворювання .

 3. В практику клінічної онкології пропонується метод хірургічного видалення молочної залози з приводу раку , що виконується за допомогою електроножа з наступною заміною маси органа внутрішньотканинним імплантатом “НУБІПЛАНТ”(свідоцтво про державну реєстрацію №7550\2008) з розтином шкіри по субмамарній складці .

 4. Умови сучасного операційного блоку для виконання оперативних втручань з приводу злоякісних новоутворень, електрокоагулятор, внутрішньотканинний імплантат “НУБІПЛАНТ”.

 5. Комбіноване лікування хворих на рак молочної залози у І –ІІ стадіях захворювання .

 6. Розповсюджені форми захворювання та запально-інфільтративний рак молочної залози.

 7. Метод дозволяє значно розширити межі хірургічного втручанняу хворих на рак молочної залози ,завдяки не частковому ,а загальному видаленню молочної залози, заміщення останьої внутрішньотканинним імплантатом “НУБІПЛАНТ”, дозволяє отримати задовільний косметичний ефект оперативного втручання та створення умови для подальшого курсу променевої терапії, як складової комбінованого лікування.

 8. Відсутність певного досвіду фахівців у хірургічному та променевому лікуванні хворих на злоякісні новоутворення .

 9. Інформаційний лист, курси підвищення кваліфікації.

 10. НДР “Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних пухлин”,0103U008728.

 11. Патент на винахід №72682 “Імплантат для реконструкції форми та об”єму тканин”;патент на винахід №74318 “Внутрішньотканинний імплантат та спосіб його одержання”;патент на винахід №64849 “Біосумісний поліакриламіновий гель та спосіб його одержання”;Свідоцтво на знак для товарів та послуг №75625 “НУБІПЛАНТ”.

 12. Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика; м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,ТОВ “Міжнародний центр впровадження медичних технологій”,м.Київ,вул. Артема,37-41

 13. Мясоєдов С. Д. ,Мясоєдов Д. В., Терсенов Я. О., Кокоша Н. В., Мойсеєв П. С..

 14. Вчена рада НМАПО (протокол № 10 від 17.12.2008р.).

 15. інформаційний лист, схеми оперативних втручань, стажування фахівців на робочому місці, проведення майстер-класів.
0501928839420247.html
0502059279632245.html
0502127095671384.html
0502217004240691.html
0502364878991351.html