Верховної Ради України проект закон - страница 6

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати) внесений на розгляд до Верховної Ради України народними депутатами України Денісовою Л.Л., Сенченком А.В., Макієнком В.П., Скибінецьким О.М. та Дончаком В.А. (від 04.12.2007 реєстраційний номер 1105).було прийнято за основу 17.02.2009 та направлено на повторне друге читання 19.03.2009.
Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

69

Посилення податкового контролю суб'єктів господарської діяльності, які при значних валових доходах офіційно виплачують заробітну плату меншу за мінімальні державні гарантії, ДПА, Сторони профспілок та роботодавців, протягом року

Державною податковою адміністрацією України надіслано до ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для відпрацювання та врахування при плануванні перевірок на ІV квартал 2009 року інформацію щодо суб’єктів господарювання, запропонованих для включення до планових перевірок, які мінімізують виплати доходів у вигляді заробітної плати.

Зокрема, до плану-графіка проведення документальних виїзних перевірок на IV квартал 2009 року включено 766 суб’єктів господарювання, які за даними форми № 1ДФ протягом 2008-2009 років нараховували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. З них 114 підприємств декларували за 2008 рік валові доходи понад 30 млн.грн., в т.ч. 41 суб’єкта господарювання - понад 100 млн.грн.

Крім того, включено 59 суб’єктів господарювання, які протягом
2008-2009 років нараховували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам у розмірах законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. З них 7 підприємств декларували за 2008 рік валові доходи понад 30 млн.грн., в т.ч. 1 суб’єкт господарювання - понад 100 млн.грн.

ДПА України надіслано до ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для відпрацювання та врахування при плануванні перевірок на I квартал 2010 року інформацію щодо суб'єктів господарювання, які мінімізують виплати доходів у вигляді заробітної плати та належать до галузей економіки, що є приоритетними для перевірок у вказаний період (металургійна, виробництво коксу, добування металевих руд, вугілля, торфу, посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами, оптова торгівля металами та металевими виробами).

Пропонується зняти з подальшого контролю

70

Не ініціювати підвищення цін і тарифів на товари та послуги суб’єктів природних монополій, що надаються населенню (на природний газ, електроенергію, послуги зв’язку, перевезення пасажирів залізничним транспортом), без вжиття заходів соціального захисту населення.

Проводити узгоджену політику цін і грошових доходів населення з метою недопущення зниження життєвого рівня громадян, центральні органи виконавчої влади, протягом року


У 2009 році центральними органами виконавчої влади здійснювалися наступні заходи.

З метою покращення для населення економічної доступності та безпечності ліків та лікарських засобів здійснюються відповідні заходи.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, передбачено кошти виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 75 200,0 тис. грн. Затверджено постанову КМУ від 18.03.2009 р. № 243 “Про порядок використання у 2009 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий”. Постановою визначено порядок та механізм відшкодування додаткових витрат виробникам лікарських засобів у 2009 році, що забезпечить недопущення підвищення цін на лікарські засоби.

Спільним наказом МОЗ та Мінфіну 03.04.2009 №215/510 затверджено паспорт бюджетної програми на 2009 рік. Починаючи з ІІ кварталу 2009 року виробникам лікарських засобів здійснюється компенсація додаткових витрат згідно чинного законодавства.

Прийняті нормативні документи, якими запроваджено європейські стандарти щодо виробництва лікарських засобів, їх контролю якості та безпечності. З 1 січня 2009 р. вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України (від 28.10.2004 № 1419) щодо обов’язкового забезпечення обігу лікарських засобів відповідно до вимог належної виробничої, дистриб’юторської, лабораторної та клінічної практики, гармонізованої з відповідними директивами ЄС та ВООЗ.

Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про доповнення статті 21 Закону України ”Про рекламу” (лист від 03.06.2009 р. № 18.1354/09-07), яким пропонується заборонити рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації без погодження змісту такої реклами із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я (на сьогодні проект Закону знаходиться на опрацюванні у Верховній Раді України).

Таким чином, законодавство України передбачає, що виробництво лікарських засобів має повністю відповідати стандартам належної виробничої практики (GMP). Це є обов’язковою вимогою при вступі України в систему міжнародного співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S- “Пі Ай Сі Ес”).

Затверджено обов’язковий мінімальний асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптек та аптечних пунктів на період епідемії грипу A/H1/N1/ (наказ МОЗ України від 30.10.2009 № 785). До асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення, який є обов’язковим, включено 29 лікарських засобів за міжнародними непатентованими назвами, 9 найменувань виробів медичного призначення та 2 – дезінфікуючих засоби.

З 1 листопада 2009 р. Держлікінспекцією здійснюється щоденний моніторинг наявності лікарських засобів і виробів медичного призначення та цін на них, що увійшли до Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2009 № 1154 "Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські засоби і вироби медичного призначення".

Таким чином:

Загальна кількість перевірених аптек з 01 листопада по 09 грудня 2009 р. – 16400, що в середньому становить близько 421 аптек на день. Кількість перевірок цін на лікарські засоби за зазначений період становить 246000, в середньому – близько 6308 на день. Кількість аптек, перевірених 09.12.09 – 150.

Завдяки цим заходам зросла забезпеченість аптек ліками, а саме: наявність лікарських засобів від загальної кількості станом на 01.11.09 становила 26,8%, станом на 09.12.09 – 57,5%, тобто показник наявності лікарських засобів зріс на 30,7% порівняно з 01.11.09.

З набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1199 щодо підвищення граничних цін на маски та марлю, станом на 09.12.09 забезпеченість аптек і аптечних пунктів масками багаторазовими зросла на 15,9%, та масками одноразовими – на 39,0% порівняно з 11.11.09.

За цей період було зафіксовано 971 випадок перевищення встановлених граничних рівнів роздрібних цін. Станом на 09.12.09 майже відсутні випадки порушення суб’єктами господарювання цінової дисципліни.


У поточному році Мінтрансзв’язку затверджено накази:

- від 23.02.2009 № 205 „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні”, який погоджений з профспілками і яким передбачено підвищення тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом в два етапи:

з 09.03.2009 – плацкарта - 4,7 %, купе, СВ - 7,4 %;

з 01.06.2009 – плацкарта - 4,6 %, купе, СВ - 7,4 %;

- від 10.06.2009 № 665 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2009 за № 563/16579, погоджений з профспілками, яким передбачено підвищення тарифів на 25 % на передплату вітчизняних періодичних друкованих видань на 2010 рік.

Пропонується зняти з подальшого контролю

71

Проведення постійного моніторингу за рівнем цін з метою посилення контролю за застосуванням торговельних надбавок та механізмами ціноутворення, особливо на ринку нафтопродуктів і продовольчих товарів,

центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідно до повноважень, протягом року

Проведення постійного моніторингу за рівнем цін, особливо на ринку нафтопродуктів та продовольчих товарів покладено на спеціально уповноважену Державну інспекцію з контролю за цінами, яка проводить моніторинг цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації.


На секретаріат експертно-аналітичної групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної про­мисловості (далі – експертно-аналітична група), який наказом Мінпаливенерго від 30.10.2006 № 412 створено у складі державного підприємства “Українське об’єднання “Укрнафтохімпереробка”, покладено виконання низки функцій, у тому числі моніторинг ринку нафти та нафтопродуктів.

З метою забезпечення контролю за цінами на моторні палива та дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист економічної конкуренції наказом Мінекономіки від 18.08.2009 № 315 створено міжвідомчу робочу групу для визначення заходів, спрямованих на усунення дестабілізуючих факторів на ринку нафтопродуктів України.


З метою попередження необґрунтованого зростання цін та створення додаткових умов для стабілізації на ринку продовольчих товарів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями вживаються заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р "Питання проведення продовольчих ярмарків".

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 №722 “Про заходи із стабілізації ситуації, що склалася на внутрішньому ринку цукру” Держкомрезервом з підприємствами роздрібної торгівлі укладено договори та відвантажено у повному обсязі 10 тис. тонн цукру, який отримали більше 80 підприємств торгівлі для реалізації населенню.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 952-р "Про здійснення додаткових заходів щодо стабілізації ситуації, що склалася на внутрішньому ринку цукру" Держкомрезерв за погодженням з Мінекономіки здійснив перерозподіл обсягів цукру з державного матеріального резерву серед регіонів України для реалізації його на продовольчих ринках. Реалізація такого цукру вже відбулася на ринках, більше ніж, у 200 населених пунктах у всіх регіонах країни. Загальний обсяг реалізації склав понад 27,9 тис. тонн.

На виконання вищезазначених постанов, за даними Держцінінспекції, цукор на підприємствах роздрібної торгівлі реалізовувався за цінами від 3,66 до 4,65 гривень за кілограм.

Проведені товарні інтервенції дали змогу призупинити стрімке зростання цін на цукор.


З метою забезпечення дотримання законодавства з питань закупівель за державні кошти МОЗ надіслані листи (від 30.12.2008 № 10.03.68/2210) керівникам державних підприємств з рекомендаціями щодо вжиття дієвих заходів стосовно посилення контролю за цінами (тарифами), за якими здійснюється закупівля (продаж) товарів і послуг з метою зменшення кількості посередників при зазначеній процедурі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 № 333 ”Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” визначена нова редакція Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до рекомендацій ВООЗ, з урахуванням мінімальних потреб в лікарських засобах та встановлюються нові постачальницько-збутові і торгові надбавки (націнки) на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, на ті, що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти та Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання.

Розширено моніторинг цін на лікарські засоби. Якщо раніше моніторинг здійснювався на 30 найменувань, то сьогодні – на 2800. У моніторингу приймає участь 1319 суб'єктів господарювання. Завдяки цьому МОЗ володіє ціновою ситуацією на фармацевтичному ринку і може оперативно реагувати на ті чи інші зміни.

Пропонується зняти з подальшого контролю

72

Внесення змін до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” щодо забезпечення коректування пенсій, заробітної плати, соціальних виплат малозабезпеченим верствам населення та сім'ям із дітьми з урахуванням індексу інфляції, що відповідає зростанню вартості мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, що входять до складу прожиткового мінімуму, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Сторони профспілок та роботодавців, протягом року

Внесення зазначених змін до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення” є неприйнятним, оскільки такі перетворення повністю змінюють діючий механізм проведення індексації грошових доходів населення.

Індексація грошових доходів населення є додатковою державною соціальною гарантією, яка встановлюється з метою часткового або повного відшкодування подорожчання споживчих товарів та послуг.

Згідно з чинним Законом індексація грошових доходів громадян має проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений в розмірі 101 відсоток. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється наростаючим підсумком з місяця введення в дію цього Закону або після місяця в якому відбувається підвищення доходів.

Індексації підлягають доходи в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.


Пропонується зняти з подальшого контролю

73

Прискорити створення та забезпечення роботи громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України, а також громадських експертних рад з питань індексації при обласних державних адміністраціях і виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя (які утворюються відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”), центральні органи виконавчої влади, Держкомстат, сторона профспілок та сторона роботодавців, ІІ півріччя

З метою прийняття узгодженого рішення щодо діяльності експертних рад з питань індексації грошових доходів громадян відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005р. №39 "Про порядок залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки" при Кабінеті Міністрів України, 10 грудня 2009 року Держкомстатом була проведена робоча зустріч з представниками Федерації професійних спілок України. За результатами проведеної наради прийнято рішення щодо необхідності формування персонального складу експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України. У зв’язку з цим Держкомстат направив листа від 23.12.2009 №11/1-9/464 органам виконавчої влади та громадським організаціям, які зазначені у статті 7 Порядку залучення представників громадських організацій до спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати працівників галузей економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005р. №39 про надання кандидатур до персонального складу експертної ради

Пропонується надати доручення центральним органам виконавчої влади прискорити створення громадської експертної ради з питань індексації

74

Внесення змін до законодавства про пенсійне забезпечення щодо встановлення єдиних принципів і норм визначення та перерахунку пенсій відповідно до вимог Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Мінпраці, сторона профспілок та сторона роботодавців, протягом року


Для вироблення концептуальних підходів розвитку пенсійної реформи в Україні створено Комісію за участю соціальних партнерів, яка підготувала Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.09 № 1224 „Про схвалення Концепції подальшого проведення пенсійної реформи”.

Концепція передбачає, зокрема, здійснити заходи щодо оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та максимального розміру пенсій, внесення законодавчих пропозицій про єдині принципи пенсійного забезпечення, ліквідації диспропорції у пенсійному забезпеченні, зумовленої виконанням спеціальних пенсійних програм для деяких категорій громадян, якими встановлено окремі умови пенсійного забезпечення, та поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій

Мінпраці розроблено проект Закону України “Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб”, яким передбачається підвищення рівня матеріального забезпечення, зокрема, працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Підвищення пенсій передбачено на єдиних засадах із державними службовцями та іншими категоріями осіб, трудова діяльність яких пов’язана з виконанням функцій держави.

Мінпраці підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам), доопрацьований з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів, Пенсійного фонду України та Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок. Узгоджену редакцію законопроекту направлено Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів листом від 04.12.09 № 4192/0/10-09/039.

Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

75

Внесення змін до законодавства щодо скорочення пільг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, сторона профспілок та сторона роботодавців, ІІ півріччя

Питання щодо розміру страхових внесків на 2010 рік, скорочення пільг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та необхідності внесення змін до законодавства розглядались 30.09.2009 р. та 17.11.2009 р. на тристоронніх консультаціях відповідно до пункту. 4.2. Генеральної угоди, консультації тривають.

Пропонується зняти з подальшого контролю

76

Законодавчо закріпити забезпечення збереження величини оцінки одного року страхового стажу на рівні 1,35 відсотка при призначенні (перерахунку) пенсій, Мінпраці, Пенсійний фонд України, сторона профспілок та сторона роботодавців, протягом року

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (№4217 від 17.03.2009) внесений до порядку денного засідань Верховної Ради України 01.09.2009

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.09 № 355 „Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 530”, починаючи з 1 січня 2009 р., встановлено величину оцінки одного року страхового стажу на рівні 1,35 %.


Пропонується врахувати захід під час підготовки проекту Державної пограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

77

Забезпечення уніфікації підходів до надання житлових субсидій з урахуванням майнового стану сімей, підвищення адресності житлових субсидій, посилення контролю за сплатою одержувачами субсидій обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, Мінпраці, Мінжитлокомунгосп, сторона профспілок та сторона роботодавців, ІІ півріччя

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 480 затверджено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якими забезпечено уніфікацію підходів до надання житлових субсидій з урахуванням майнового стану сімей, підвищення адресності житлових субсидій, посилення контролю за сплатою одержувачами субсидій обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги.

Пропонується зняти з подальшого контролю

0503772063694060.html
0503856981228699.html
0503915181284826.html
0504023290894924.html
0504149218710555.html